(2007) Japón en internet, del estudioso catalán Jordi Escurriola.http://www.japocat.blogspot.com

Qui és l´autor del blog sobre temes literaris del Japó?
Jordi Escurriola; Barcelona, Barcelona, ES.
"He estudiat japonès a la School of Oriental and African Studies de la Universitat de Londres i al Polytechnic of Central London. Sóc membre del PMJS (Pre-Modern Japanese Studies),fòrum interdisciplinari dirigit pel professor Michael Watson de la Universitat Meijigakuin, de Tokio".

Els seus comentaris:
"Arran de l’última traducció del 枕草紙 (El llibre de capçalera) potser seria adient escriure unes ratlles i explicar algunes coses de l’obra i de la vida de l’autora, Sei Schoganon:
清少納言.
Aquest obra és, de fet, inclassificable. És un aplec de notes que van d’una o dues línies fins a diverses pàgines...."


"A Hand book to classical japanese":

"John Timothy Wixted ha publicat un manual de japonès clàssic (Bungo), una eina imprescindible per poder tenir accés als clàssics japonesos.Tots els exemples gramaticals que hi apareixen són trets de de les obres més conegudes: Genji Monogatari, Heike Monogatari, Houjouki, Kagerou Nikki,Kanadehon Chuushingura, les antologies poètiques imperials (Kokinshuu, Gosen, i Goshuui entre altres),Man'youshuu i un llarg etcètera.
La seva classificació de les conjugacions verbals és detallada i també ens explica com "obrir" els verbs clàssics, una feina realment feixuga, però que amb les seves directius no ho sembla pas tant.També el capítol dedicat a las "confusions fàcils", especialment els finals de verb, és força aclaridor
Té set apèndixs amb profusió de notes sobre estudis relacionats amb el japonès clàssic en llengües occidentals, llevat del rus, i sobre altres gramàtiques "bungo", entre elles les de Samson, McCullough, O'Neill (professor meu a la SOAS) i Vovin (la seva gramàtica, esplèndida, es va veure afectada pels nombrosos errors tipogràfics de l'editor, que va provocar una onada de devolucions i es va comprometre a refer-la correctament i a substituir tots els exemplars de la primera i malaurada edició)."
Inaugurat el blog de literatura japonesa el dia 3 de febrer d´enguany, Jordi Escurriola és una garantia, per estudiós i per autodidacte, amb més de 20 anys d´estudis al seu darrere. Ha residit sempre entre Barcelona i Londres, i tots aquest anys, serveixen ara per aportar totes les seves informacions, i teories, molt valuoses, donada la total manca d´espais i de llocs de trovada per noves informacions sobre l´idioma japonés a CATALUÑA.

La intenció és agrupar als estudiosos, professionals o no d´aquest idioma, per formar aviat un foro a internet que serveixi de vincle i d´unió, per discutir nous comentaris, intercanviar novetats editorials, actuals o de resenya i que pertany exclusivament als amants de la nostre també estimada llengua japonesa a Cataluna i arreu del món.Referencias

    No hay referencias

Comentarios

Mostrar comentarios como (Plano | Hilos)

    No hay comentarios

Añadir comentario


Encerrando entre asteriscos convierte el texto en negrita (*palabra*), el subrayado es hecho así: _palabra_.
Direcciones e-mail no serán mostradas y sólo serán utilizadas para notificaciones a través de esa vía
To leave a comment you must approve it via e-mail, which will be sent to your address after submission.

Para prevenir un ataque spam en los comentarios por parte de bots, por favor ingresa la cadena que ves en la imagen mostrada más abajo en la apropiada caja de texto. Tu comentario será aceptado sólo si ambas cadenas son iguales. Por favor, asegúrate que tu navegador soporta y acepta cookies, o tu comentario no podrá ser verificado correctamente.
CAPTCHA